Boka Kallfoggning och Sanering

Viktig information

  • Vid ankomst inspekteras ytorna och en handlingsplan för sanering upprättas på plats.
  • I planeringen tar vi hänsyn till ytans material samt vart de största kontaktytorna befinner sig.
  • Spridning av materialet planeras utefter ovanstående, så som dörrhandtag, fikarum, entréer osv. Känsliga dokument, växter och dyl maskeras eller flyttas undan.
  • Desinfekta åtar sig att återställa ytorna som vi ursprungligen fann dem.
  • Vi tar allt från löpande uppdrag, enstaka saneringar eller så som vid akuta behov där vi står till förfogande dygnet runt.
  • Vi rekommenderar att ytan står tom 3 timmar efter utförd behandling. Därefter kan människor vistas i lokalen.