Kallfoggning och Sanering

Kallfoggning är idag en av de absolut säkraste och effektivaste metoderna för att desinfektera stora oåtkomliga ytor samt luft. Genom dispergering finfördelas vätskan jämnt i luften likt dimma och kontaktmöjligheten blir mycket högre. Än så länge har inga utförliga rapporter rörande Coronaviruset Covid-19 publicerats men vi vet att dessa typer av virus har ett s.k. lipidhölje som är känsligt och slås ut i kontakt med rätt desinificeringsmedel. Kontaktmöjligheten med Kallfoggning är mycket högre än att bearbeta ytor med trasa, pensel eller spraya på med vätskor. Dessutom undviker man risk för mögel och skador som kan uppstå vid sprayning av vätskor.

Inför ett saneringsarbete

Vid ankomst inspekteras ytorna och en handlingsplan för sanering upprättas på plats. I planeringen tar vi hänsyn till ytans material samt vart de största kontaktytorna befinner sig. Spridning av materialet planeras utefter ovanstående, så som dörrhandtag, fikarum, entréer osv. Känsliga dokument, växter och dyl maskeras eller flyttas undan. Desinfekta åtar sig att återställa ytorna som vi ursprungligen fann dem. 

Vi tar allt från löpande uppdrag, enstaka saneringar eller så som vid akuta behov där vi står till förfogande dygnet runt. Vi rekommenderar att ytan står tom 30 minuter  efter utförd behandling. Därefter kan människor vistas i lokalen. 

Uppsala, Stockholm, Västmanland & Södermanland

Exempel på potentiella saneringsutrymmen

Skolor, dagis, hotell, kontor, församlingar, föreningar, lägenheter, villor, gallerior, butiker, gym, solarium, äldreboenden, behandlingshem, spa, kliniker, taxibilar, bussar, tåg, trapphus, receptioner, hissar, tvättstugor, trapphus, sjukhus, väntrum och frisörsalonger.

Vätskor som används för desinfektering och sanering

Väteperoxider är en av de absolut effektivaste desinficeringsmedel för att eliminera mikroorganismer, dock är det ytterst viktigt att det hanteras av utbildad personal med rätt skyddsklädsel och material. Vätskan som Desinfekta använder inför en sanering är godkänd med 6 EN-standarder och finns på ECHAS 95 listan.

Läs mer om vätskan på vår webshop.

Fördelar med väteperoxider

  • Stark oxidationsförmåga
  • Skonsam för hälsa och miljö, då kroppen tillverkar väteperoxid för att bekämpa infektioner och skyddar vårt immunsystem.
  • Väteperoxid bildas också vid bestrålning av vatten med solljus (uv-komponenten), ett naturligt reningssystem i vår miljö.
  • Kan tillämpas i inomhusmiljöer
  • Ingen korrosion och lämnar inga illaluktande eller irriterande rester